top of page

Advies & coaching

Diaspora Wellhouse Welzijnsorganisatie Community Care

Nederland is in transitie. De diversiteit in het land is een gegeven. Deze diversiteit brengt ook uitdagingen met zich mee. Veel burgers met een migratieachtergrond zoeken dagelijks naar aansluiting, erkenning, verbinding op sociaal maatschappelijk gebied, met name binnen hun eigen wijk of stad. En tegelijkertijd lukt het als wijk of stad niet altijd om goed te kunnen inleven of invoelen in de sociaal maatschappelijke positie en levens van verschillende culturele gemeenschappen en individuen. Het belang van kennis van de impact van taal, cultuur en migratiecontext. Wat hun culturele achtergrond met zich meebrengt.

 

Diaspora Wellhouse heeft als doel en inmiddels aangetoond dankzij diverse programma's en projecten, voorbij het punt van dialogen, de mentale en fysieke gezondheid van de diaspora communities te helpen ondersteunen en positief te transformeren met de inzet van een sterk cultuursensitief netwerk van professionals en experts. Met als resultaat aantoonbaar meer zelfbewustzijn, verwerking en zelfredzaamheid.

 

We faciliteren een plek en ruimtes waar bewoners met een migratieachtergrond vanuit Afrika en Diaspora kunnen werken aan hun eigen welzijn blijkt uit diverse welzijn,- en gezondheidsonderzoeken waardevol en vruchtbaar te zijn. Waar de focus in veel wijken en steden ligt op het zo goed mogelijk inrichten van de zorg is investeren in ‘preventie’ en cultuursensitief werken onschatbare waarde. Wij bieden advies en consultancy aan overheidsinstanties en organisaties met betrekking tot beleid en de invulling van programma’s, programmering en invulling rondom Koloniaal- & Slavernijverleden en het sociale domein.

bottom of page