top of page

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van de website Diaspora Wellhouse. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

 

Intellectueel eigendom

Alle teksten, afbeeldingen, foto's, video's, geluidsfragmenten en andere materialen op deze website zijn eigendom van Diaspora Wellhouse, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan om deze materialen te kopiëren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van Diaspora Wellhouse.

 

Gebruik van de website

Het is niet toegestaan om de website van Diaspora Wellhouse te gebruiken voor illegale activiteiten of voor activiteiten die schadelijk zijn voor de website of de gebruikers ervan. Het is onder meer niet toegestaan om de website te hacken, te spammen, te verstoren of te manipuleren.

 

Aansprakelijkheid

Diaspora Wellhouse is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van de website of de informatie die op de website wordt verstrekt. Diaspora Wellhouse kan niet garanderen dat de informatie op de website volledig, accuraat, actueel of geschikt is voor een bepaald doel.

 

Externe links

De website van Diaspora Wellhouse kan links bevatten naar externe websites van derden. Deze links worden uitsluitend verstrekt voor het gemak van de gebruikers van de website en betekenen niet dat Diaspora Wellhouse de inhoud van deze websites goedkeurt of aanbeveelt. Diaspora Wellhouse is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik ervan.

 

Privacy

Diaspora Wellhouse respecteert uw privacy en zal uw persoonlijke gegevens niet delen met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.

 

Wijzigingen

Diaspora Wellhouse behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren. Door de website te blijven gebruiken na wijziging van de voorwaarden, gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

 

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

bottom of page